Ирээдүйн мэргэжил нь Таны амьдралын чухал сонголт учир Олон олон их сургуулийн Элсэлтийн журмын дагуу өөрийн онооны эрэмбэ, чансаагаа Бүхэлд нь мэдэх, тус бүр дээрх үр дүнтэйгээ танилцан харьцуулах, Оновчит сонголтоо хийх бодит мэдээлэл шаардлагатай бол Танд бид дараах үйлчилгээг үзүүлэхэд бэлэн байна.

МУИС, МУБИС, ШУТИС, АШУҮИС, ХААИС, СЭЗИС, ХҮИС, ДХИС, ҮБХИС, ХУИС гэсэн Түүхэн уламжлалт 10 Их сургууль болон Монголын их дээд сургуулийн консорциумын элсэлтийн бүлгийн Хосолмол хувилбаруудаар 2020 оны шалгуулагчдын хүрээнд ЭЕШ-д анх бүртгүүлсэн тухайн засаг захиргааны нэгж Нийслэл/Орон нутаг ба Нийт улсын хэмжээнд Хэрэглэгч өөрийн онооны эрэмбээ тодорхой мэдсэнээр 180 хүртэлх Хосолмол хувилбараас оновчтой хийх, өөрийн бололцоо ба боломжийг нарийн мэднэ.

Хосолмол хувилбарууд дунд Олон хичээлийн хувилбар их учир Шалгалт бүрийн дараа Таны онооны эрэмбэ, чансаанд өөрчлөлт орж болохыг Онцгойлон анхаарч, Ирээдүйн мэргэжил сонголтоо Хариуцлагатай хийх нь Таны ирээдүйд чухал үүрэг гүйцэтгэх болно.

Танд амжилт хүсье.

Эрэмбийн тооцоолол анхлан үзэх
Бүртгэлийн дугаар нь ЭЕШ өгсөн бүртгэлийн дугаар. Жишээ нь: 20ХХХХХХХ гэсэн 9 оронтой тоо.
Эрэмбийн тооцоолол дахин үзэх ҮНЭГҮЙ

Дахин үзэх код нь өөрийн тооцооллыг дахин ашиглах код бөгөөд QPay ашиглан төлбөр шилжүүлсний дараа тухайн Шилжүүлгийн утга дээр бичигдэн илгээгдэнэ. Жишээ нь: (Code: XXXXXX) гэсэн бичилт дэх 6 оронтой тоо.

© 2020 Ирээдүйн Мэргэжил Сонголт ХХК.
Утас: 9856-8092